05 July 2010

Hormon Cytokinin & Auxin

Hormon digunakan untuk melebatkan buah. Di samping itu, penjagaan pokok yang berkesan dan pembuangan tunas air dari peringkat awal adalah penting supaya buah lebat dan kualiti buah yang menepati kehendak pasaran dan tinggi.

No comments:

Post a Comment