11 October 2010

Kursus Fertigasi ( Pembajaan yang betul - Kawalan penyakit )

Tanggal 10-10-2010, saya telah mengikuti satu lagi kursus berkenaan fertigasi. Alhamdulillah, kursus ini lebih menumpukan kepada pembajaan yang betul, penggunaan bakteria baik sabagai kawalan kepada serangan penyakit, masalah2 yang bakal timbul akibat pembajaan yang melampau, pentingnya kawalan pH pada tanaman, racun, hormon, serta berbagai ilmu yang berguna bagi meningkatkan hasil keluaran, cara mengurangkan masalah serangan penyakit serta memudahkan kerja2 di dalam sistem fertigasi ini

Terima kasih saya ucapkan kepada sifu kerana ilmu yang amat berguna itu.
Kenalilah pokok anda, maka anda pasti tahu apa keperluan dan kehendaknya...
Selamat maju jaya

No comments:

Post a Comment