13 August 2010

PENANAMAN CILI SECARA FERTIGASI

Fertigasi adalah satu teknologi di mana penanaman tanpa menggunakan tanah serta pengairan dan pembajaan yang disekalikan. Teknologi ini dapat mengeluarkan hasil yang lebih lebat dan cepat berbanding secara konvesional.Namun demikian kos permulaannya adalah lebih tinggi berbanding secara konvesional namun kos operasinya jauh lebih rendah.

SEBAGAI SET LENGKAP UNTUK PERMULAAN ADALAH SEPERTI BERIKUT;

Set 20 pokok     =   RM1,090.00
Set 100 pokok   =   RM2,800.00
Set 500 pokok   =   RM4,400.00
Set 1000 pokok =   RM6,800.00

INGIN BERTANYA/ KONGSI ILMU/ MENCEBURKAN DIRI DENGA FERTIGASI?
HUBUNGILAH PADA BILA-BILA MASA

'PERTANIAN ADALAH PERNIAGAAN'

No comments:

Post a Comment