19 May 2009


Peralatan fertigasi yang digunakan bagi pokok dari 20 pokok sehingga 100 pokok, bergantung kepada bilangan pokok yang ada.

No comments:

Post a Comment